سوالات متداول زنان
سوالات متداول زنان

1- زخم دهانه رحم موجب سرطان می شود؟ اهمیت سرویسیت یا زخم و عفونت دهانه‌ی رحم در این است که در صورت درمان نشدن و پیشرفت...